Peraturan

  1. Surat edaran penilaian proposal, publikasi dan ujian tesis
  2. Surat edaran penilaian proposal, publikasi dan ujian (kualifikasi dan tertutup) disertasi
© Sekolah Pascasarjana 2019